Výpočetní cluster a úložiště Botanického ústavu & MetaCentra

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:spravci-podpora

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:spravci-podpora [2020/06/08 14:19]
Vojtěch Zeisek [Správci a podpora]
cs:spravci-podpora [2022/06/13 09:57] (aktuální)
Vojtěch Zeisek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Správci a podpora ====== ====== Správci a podpora ======
  
-  * Cluster je spravován správci [[https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana|MetaCentra]]. S obecnými problémy týkajícími se výpočtů, aplikací, apod. se obracejte na [[https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Kategorie:U%C5%BEivatelsk%C3%A1_podpora|uživatelskou podporu MetaCentra]]. +> :!: **Řadu otázek lze prodiskutovat v [[cs:e-konference|e-mailové konferenci]]** ''cluster-ibot (zavináč) metacentrum (tečka) cz'' --- není-li dotaz velmi specifický, je lepší jej položit do e-mailové konference než rovnou správcům. :!: 
-  * S otázkami týkajícími se specificky průhonického clusteru, např. s dotazy nebo požadavky na využití databázového serveru se obracejte na jeho správce [[https://www.ibot.cas.cz/cs/lide/detail-osoby/?it=453|Vojtěcha Zeiska]] [[https://www.ibot.cas.cz/cs/lide/detail-osoby/?it=803|Yanna JK Bertranda]].+ 
 +  * Cluster je spravován správci [[https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana|MetaCentra]]. **S obecnými problémy týkajícími se výpočtů, aplikací, apod. se obracejte na [[https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Kategorie:U%C5%BEivatelsk%C3%A1_podpora|uživatelskou podporu MetaCentra]].** Uživatelská podpora řeší vše okolo účtů, kvót, sdílených skupin, software na MetaCentru apod
 +  * S otázkami týkajícími se specificky průhonického clusteru, např. s dotazy nebo požadavky na využití [[cs:hw:vm#databazovy-server|databázového serveru]] se obracejte na jeho správce Vojtěcha Zeiska a Yanna JK Bertranda.
   * Chcete-li se stát členy skupiny ''ibot'' změnit kvótu nebo vytvořit sdílenou složku na [[cs:datove-uloziste|datovém úložišti]], kontaktujte Vojtěcha Zeiska.   * Chcete-li se stát členy skupiny ''ibot'' změnit kvótu nebo vytvořit sdílenou složku na [[cs:datove-uloziste|datovém úložišti]], kontaktujte Vojtěcha Zeiska.
   * S otázkami týkajícími se Apache Hadoop a Spark, NoSQL databází (Neo4j a MongoDB) a podobnými výpočty na průhonických HPC uzlech se obracejte na Yanna JK Bertranda.   * S otázkami týkajícími se Apache Hadoop a Spark, NoSQL databází (Neo4j a MongoDB) a podobnými výpočty na průhonických HPC uzlech se obracejte na Yanna JK Bertranda.
-  * S otázkami a požadavky ohledně [[cs:gitlab|GitLabu]] se obracejte na Vojtěcha Zeiska+  * S otázkami a požadavky ohledně [[cs:gitlab|GitLabu]] se obracejte na Vojtěcha Zeiska, případně Jana Panocha.
-  * **Všechny požadavky nebo otázky týkající se clusteru a souvisejících věcí posílejte Vojtěchovi Zeiskovi a Yannu JK Bertrandovi výhradně na e-mail** ''cluster (zavináč) ibot (tečka) cas (tečka) cz''+
- +
-Události týkající se clusteru (odstávkysemináře, apod.) jsou vidět ve [[https://mail.ibot.cas.cz/owa/calendar/967aa93e3d42437db60dcdb50d39d98c@ibot.cas.cz/b38fd5e5c4694e5281bac5b2def5899216791310705228911280/calendar.html|veřejném kalendáři]] ([[https://mail.ibot.cas.cz/owa/calendar/967aa93e3d42437db60dcdb50d39d98c@ibot.cas.cz/b38fd5e5c4694e5281bac5b2def5899216791310705228911280/calendar.ics|ICS]]). +
- +
-===== E-mailová konference a komunikace ===== +
- +
-K dispozici je [[https://mailman.metacentrum.cz/mailman/listinfo/cluster-ibot|e-mailová konference]] ([[https://mailman.metacentrum.cz/mailman/private/cluster-ibot/|archív]]) ''cluster-ibot (zavináč) metacentrum (tečka) cz'', jejíž členové jsou všichni členové skupiny ''ibot'' (členství v konferenci je automatické, využívá primární e-mailové adresy, se kterými jsou uživatelé registrování v MetaCentru; heslo je stejné jako do MetaCentra). Slouží k oznamování novinek ohledně clusteru i k diskuzi mezi uživateli. Veškeré požadavky na správce clusteru směřujte na e-mail ''cluster (zavináč) ibot (tečka) cas (tečka) cz''. Události týkající se clusteru (odstávky, semináře, apod.) jsou vidět i ve [[https://mail.ibot.cas.cz/owa/calendar/967aa93e3d42437db60dcdb50d39d98c@ibot.cas.cz/b38fd5e5c4694e5281bac5b2def5899216791310705228911280/calendar.html|veřejném kalendáři]] ([[https://mail.ibot.cas.cz/owa/calendar/967aa93e3d42437db60dcdb50d39d98c@ibot.cas.cz/b38fd5e5c4694e5281bac5b2def5899216791310705228911280/calendar.ics|ICS]]).+
  
-Kalendář clusteru lze v [[https://mail.ibot.cas.cz/|ústavním webmailu]] přidat po kliknutí na kalendář, přidání kalendáře z adresáře a vyhledáním jména **cluster**. Bude se pak zobrazovat mezi dalšími kalendáři uživatele.+===== Kontakty na správce =====
  
-{{ ::kalendar.png?600 |Kalendář}}+  * [[https://www.ibot.cas.cz/cs/lide/detail-osoby/?it=803|Yann JK Bertrand]] 
 +  * [[mailto:jan.panoch@ibot.cas.cz|Jan Panoch]] 
 +  * [[https://www.ibot.cas.cz/cs/lide/detail-osoby/?it=453|Vojtěch Zeisek]] 
 +  * [[cs:e-konference|E-mailová konference]] správců a členů skupiny ''[[cs:pristup|ibot]]''.
  
cs/spravci-podpora.1591625965.txt.gz · Poslední úprava: 2020/06/08 14:19 autor: Vojtěch Zeisek